Addendum (to a charter-party)

« Back to Glossary Index

Προσάρ­τημα/προσθήκη στο ναυλοσύμφωνο. Πρό­σθετο συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλο­μένων μερών του οποίου οι ρήτρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ναυλοσυμφώνου. Στις ρήτρες του addendum καταχωρίζονται στοιχεία τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να κρατήσουν απόρρητα από τρί­τους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν πρό­σβαση στο ναυλοσύμφωνο. Π.χ. όταν τα συμ­βαλλόμενα μέρη (πλοιοκτήτης/ναυλωτής) δεν επιθυμούν το ποσό του ναύλου να γίνει γνωστό στους πράκτορες κλπ, αναγράφουν στο ναυλοσύμφωνο, αντί για ναύλο τη φράση «όπως συμφωνήθηκε». Και στο addendum αναφέρουν την πραγματική τιμή του ναύλου. Το addendum, σαν έγγραφο, είναι αποσπα­σμένο από το ναυλοσύμφωνο.

« Back to Glossary Index