Additional demurrage

« Back to Glossary Index

Πρόσθετες επισταλίες. Ποσό χρημάτων το οποίο πληρώνουν οι ναυλωτές στους πλοιοκτήτες επειδή δεν περάτωσαν τη φόρτωση/εκφόρτωση πριν την εκπνοή των συμφωνηθεισών επισταλιών (demurrage). Το ημερήσιο ποσό πληρωμής των επισταλιών αναφέρεται στο ναυλοσύμφωνο.

« Back to Glossary Index