Average adjuster

« Back to Glossary Index

Διακανονιστής αβαριών. Ειδικός, του οποίου οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τους ασφαλιστές για τον υπολογισμό δύσκολων ασφαλιστικών απαιτήσεων ή ο οποίος, σε περίπτωση γενικής αβαρίας, διορίζεται από τον πλοιοκτήτη να καθορίσει τις συνεισφορές που οφείλονται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη γενική αβαρία.

« Back to Glossary Index