Delivery certificate

« Back to Glossary Index

Πιστοποιητικό παράδοσης. Έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον πλοιοκτήτη και τον ναυλωτή, στο οποίο αναφέρεται η ώρα, η ημερομηνία και ο τόπος της παράδοσης του πλοίου. Το πιστοποιητικό επίσης αναφέρει την ποσότητα των καυσίμων που είχε το πλοίο κατά την παράδοση και κάθε σημείωση που έκανε ο ναυλωτής σχετικά με την μη συμμόρφωση του πλοίου με τους όρους του ναυλοσυμφώνου.

« Back to Glossary Index