Hatch (per day)

« Back to Glossary Index

Όρος ναυλοσυμφώνου ταξιδίου ο οποίος σχετίζεται με τον υπολογισμό των σταλιών (laytime). Όταν οι σταλίες εκφράζονται με ρυθμό φορτώσεως ή εκφορτώσεως σε τόνους/ανά άνοιγμα κύτους/ανά ημέρα, αυτές εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος hatch per day ή per workable hatch per day.
Παράδειγμα: Ένα πλοίο με 5 ανοίγματα φόρτωσε συνολικά 10.000 τόνους αλλά λόγω διαφορετικής χωρητικότητας των κυτών, στο μεγαλύτερο κύτος φόρτωσε 3.000 τόνους. Ποιες είναι οι σταλίες (laytime) αν ναυλώθηκε με: (α) 200 tons per hatch per day, ή (β) 200 tons per workable hatch per day;
(ι) Περίπτωση hatch per day. Ο υπολογισμός των σταλιών γίνεται δια της διαιρέσεως του συνολικού φορτίου που φορτώθηκε, με το φορτίο του ημερήσιου ρυθμού φόρτωσης, επί τον αριθμό των ανοιγμάτων. Οπότε: 10.000 τόνοι : (5 ανοίγμ. x 200 τον.) = 10 ημέρες.
(ιι) Περίπτωση workable hatch per day. O υπολογισμός των σταλιών γίνεται δια της διαιρέσεως του φορτίου που φορτώθηκε στο μεγαλύτερο άνοιγμα/κύτος με το φορτίο του ημερήσιου ρυθμού φόρτωσης. Οπότε: 3.000 τόνοι : 200 = 15 ημέρες. Ο όρος workable hatch δεν είναι ευνοϊκός για τον πλοιοκτήτη.

« Back to Glossary Index