Manifest

« Back to Glossary Index

Δηλωτικό φορτίου. Έγγραφο το οποίο περιέχει πλήρη κατάλογο των εμπορευμάτων που έχουν φορτωθεί επί του πλοίου και εκδίδεται βάσει των φορτωτικών. Αντίγραφο του δηλωτικού, γνωστό σαν δηλωτικό εξαγομένων εμπορευμάτων (outward manifest), κατατίθεται στις τελωνιακές αρχές στο λιμάνι φόρτωσης. Άλλο αντίγραφο, γνωστό σαν δηλωτικό εισαγομένων εμπορευμάτων (inward manifest), κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές στο λιμάνι εκφορτώσεως.

« Back to Glossary Index