Open hatch bulk carrier

« Back to Glossary Index

Τύπος πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην, του οποίου τα ανοίγματα του κύτους έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το δάπεδο των κυτών του σκάφους. Τούτο επιτρέπει στο γερανό να τοποθετεί το φορτίο σε οποιοδήποτε σημείο του κύτους, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω μετατόπιση του φορτίου. Έτσι αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και οι ζημιές κατά την φορτοεκφόρτωση. Σύντμ. OHBC.

« Back to Glossary Index