Paramount clause

« Back to Glossary Index

Τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα ναυλοσύμφωνο (πλοιοκτήτης/ναυλωτής) είναι ελεύθερα να ορίσουν την έκταση της ευθύνης του πλοιοκτήτη επί του φορτίου. Εντούτοις, σχετικά με την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες στο φορτίο είναι σύνηθες να δεχθούν τη ρήτρα paramount clause. Όταν υπάρχει η ρήτρα αυτή σε ναυλοσύμφωνο ή φορτωτική, σημαίνει ότι η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τους Κανόνες της Χάγης ή Χάγης/Βίσμπυ ή την θέσπιση αυτών των κανόνων στη χώρα η οποία έχει δικαιοδοσία στη σύμβαση αυτή.

« Back to Glossary Index