Pre-entry

« Back to Glossary Index

Προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των απαραίτητων δηλωτικών εγγράφων κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, πριν την έκδοση αδείας (clearance) από τις τελωνειακές αρχές. Κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων η προσκόμιση των εγγράφων γίνεται πριν την άφιξή τους ενώ κατά την εξαγωγή πριν την φόρτωσή τους.

« Back to Glossary Index