Time sheet

« Back to Glossary Index

Κατάσταση υπολογισμού επισταλιών/επίσπευσης. Έντυπο στο οποίο αναγράφεται ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε για τη φόρτωση ή εκφόρτωση του φορτίου (time used), καθώς και ο χρόνος των σταλιών (laytime) που έχει συμφωνηθεί στο ναυλοσύμφωνο. Από τη σύγκριση του χρησιμοποιηθέντος χρόνου με τον χρόνο των σταλιών υπολογίζεται το κατά πόσο υπάρχουν επισταλίες (demurrage) ή επίσπευση (despatch).

« Back to Glossary Index