Accept/except

« Back to Glossary Index

Αποδέχομαι εκτός από. Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τον πλοιοκτή­τη ή τον ναυλωτή κατά την διάρκεια των δι­απραγματεύσεων μίας ναύλωσης πλοίου και συγκεκριμένα σε μία προσφορά ή αντιπρο­σφορά. Με τον όρο αυτό π.χ. ο πλοιοκτήτης όταν λάβει μία προσφορά από τον ναυλωτή και του απαντήσει (ο πλοιοκτήτης) με accept/except, σημαίνει ότι δέχεται όλα όσα του προ­τείνει ο ναυλωτής εκτός από αυτά τα οποία θα αντιπροτείνει ο πλοιοκτήτης.

« Back to Glossary Index