Average bond

« Back to Glossary Index

Χρηματική εξασφάλιση αβαρίας. Δήλωση, η οποία υπογράφεται από τον παραλήπτη του φορτίου με την οποία δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τη συνεισφορά του στη γενική αβαρία. Με τη δήλωση αυτή αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα οποία να δείχνεται η αξία των εμπορευμάτων έτσι ώστε να μπορέσει ο διακανονιστής αβαριών να υπολογίσει τη συνεισφορά.

« Back to Glossary Index