Claims adjuster

« Back to Glossary Index

Διακανονιστής απαιτήσεων. Υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας του οποίου η εργασία, μεταξύ άλλων, είναι να εκτιμά κατά πόσο ή μέχρι ποια έκταση, οι απαιτήσεις που παρουσιάζονται από έναν ασφαλισμένο καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

« Back to Glossary Index