Expiry of laytime

« Back to Glossary Index

Εκπνοή, πέρας των στα-λιών. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο συμφωνηθείς χρόνος των σταλιών, για την φόρτωση/εκφόρτωση τελειώνει. Αν το πλοίο συνεχίζει τη φόρτωση/εκφόρτωση μετά το πέρας των σταλιών, τότε ο επιπλέον χρόνος είναι επισταλίες (demurrage βλ. λ.).

« Back to Glossary Index