Fridays and holidays included

« Back to Glossary Index

Παρασκευές και αργίες συμπεριλαμβάνονται. Όρος ναυλοσυμφώνου ο οποίος προβλέπει ότι οι Παρασκευές και οι αργίες θα μετρούν στον υπολογισμό του χρόνου αναμονής (laytime), ασχέτως αν κατά τις ημέρες αυτές δεν διενεργείται φορτοεκφόρτωση. Τούτο εφαρμόζεται σε μουσουλμανικές χώρες όπου η Παρασκευή αντικαθιστά την Κυριακή. Σύντμ. FHINC.

« Back to Glossary Index