General arrangement plan

« Back to Glossary Index

Σχέδιο γενικής διάταξης. Σχέδιο το οποίο δείχνει τη γενική διάταξη του πλοίου, όπως, τον αριθμό και τη θέση των κυτών, τα ανοίγματα των κυτών, τις δεξαμενές, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης, τα καταστρώματα, την θέση του μηχανοστασίου και των χώρων ενδιαίτησης.

« Back to Glossary Index