Goods

« Back to Glossary Index

Εμπορεύματα. Σύμφωνα με τους Κανόνες της Χάγης (1924) και τους Κανόνες της Χάγης – Βίσμπυ (1968), στα εμπορεύματα περιλαμβάνονται όλα τα είδη εμπορευμάτων εκτός, (α) των ζώντων ζώων και (β) φορτίου, το οποίο σύμφωνα με το συμφωνητικό μεταφοράς δηλώνεται ότι θα φορτωθεί στο κατάστρωμα, και το οποίο φορτώθηκε στο κατάστρωμα.

« Back to Glossary Index