Interclub Agreement

« Back to Glossary Index

Συμφωνία μεταξύ των κυριότερων αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών (P+I clubs), σχετικά με τη μέθοδο επιμερισμού ευθυνών για απώλεια και ζημιά στο φορτίο που μεταφέρεται στο πλοίο κάτω από ένα ναυλοσύμφωνο New York Produce Exchange (NYPE).

« Back to Glossary Index