Lighterage

« Back to Glossary Index

(1) Εκφόρτωση πλοίων σε φορτηγίδες, λιμπάρισμα. Εκφόρτωση πλοίου σε φορτηγίδα, συνήθως για ελάττωση του βυθίσματός του, έτσι που να μπορεί αυτό να εισέλθει σε λιμάνι περιορισμένου βυθίσματος. (2) Έξοδα για τη χρήση φορτηγίδας.

« Back to Glossary Index