On hire survey

« Back to Glossary Index

Επιθεώρηση παράδοσης πλοίου. Επιθεώρηση η οποία διενεργείται κατά την παράδοση του πλοίου από τον πλοιοκτήτη προς στον ναυλωτή, σε περίπτωση χρονοναύλωσης. Η επιθεώρηση γίνεται από έναν επιθεωρητή ο οποίος είναι κοινός και για τους δύο (ναυλωτή-πλοιοκτήτη) ή από δύο επιθεωρητές, οπότε κάθε μέρος ορίζει τον δικό του επιθεωρητή, ανάλογα με το τι έχει συμφωνηθεί στο ναυλοσύμφωνο. Σκοπός της επιθεώρησης είναι να καταγράψει την κατάσταση του πλοίου κατά την παράδοση, έτσι ώστε να γίνει σύγκριση με την κατάσταση του πλοίου όταν αυτό επαναπαραδοθεί στο τέλος της χρονοναύλωσης. Βλ. off hire survey.

« Back to Glossary Index