Overside discharge

« Back to Glossary Index

Εκφόρτωση του φορτίου από την πλευρά του πλοίου σε φορτηγίδες. Το πλοίο παρέχει τα μέσα εκφόρτωσης ενώ ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση να παράσχει τα μέσα για τη παραλαβή του φορτίου, όπως φορτηγίδες κ.λπ.

« Back to Glossary Index