Saturdays, Sundays and holidays included

« Back to Glossary Index

Σάββατα, Κυριακές και αργίες συμπεριλαμβάνονται. Όρος ναυλοσυμφώνου ο οποίος προβλέπει ότι τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες θα μετρούν στον υπολογισμό του χρόνου αναμονής (laytime), ασχέτως αν κατά τις ημέρες αυτές διενεργείται ή όχι φορτοεκφόρτωση. Σύντμ. SSHINC.

« Back to Glossary Index