Statement of facts

« Back to Glossary Index

Δηλωτικό συμβάντων κατά την φορτοεκφόρτωση. Έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τον πράκτορα του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης ή εκφόρτωσης και υπογράφεται από τον πλοίαρχο. Σ’ αυτό καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, όπως η ποσότητα που φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε κάθε ημέρα, οι ώρες που εργάστηκαν οι στοιβαδόροι, τα σταματήματα λόγω βλάβης των γερανών ή λόγω καιρικών συνθηκών, απεργιών ή άλλης αιτίας. Το έντυπο αυτό, μαζί με την επιστολή ετοιμότητας, χρησιμεύουν για τον υπολογισμό του χρόνου αναμονής (σταλιών), υπεραναμονής ή επίσπευσης.

« Back to Glossary Index