Valuation form

« Back to Glossary Index

Δήλωση η οποία υπογράφεται από τους έχοντες συμφέροντα επί του φορτίου, την οποία ζητά ο διακανονιστής αβαριών για να του δώσει τη δυνατότητα να υπολογίσει τις συνεισφορές σε γενική αβαρία. Στη δήλωση αναγράφονται λεπτομέρειες του ταξιδίου, η αξία του φορτίου, κατά πόσο τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα, τα στοιχεία των ασφαλιστών και η ασφαλιστέα αξία.

« Back to Glossary Index