Without prejudice

« Back to Glossary Index

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ή προνομίου. Φράση την οποία χρησιμοποιεί κάποιος όταν υπογράφει ένα έγγραφο αποδεχόμενος αφενός το περιεχόμενό του, αφετέρου προστατεύεται έτσι που να μη αρθεί κάποιο δικαίωμά του.

« Back to Glossary Index